Stosowanie dobrych praktyk biznesowych

PDCA skupia najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie ośrodków przetwarzania danych oraz dąży do rozpowszechnienia wiedzy na ten temat. Wierzymy, że działania te będą służyły podtrzymaniu i rozbudowie dobrych praktyk biznesowych w naszej branży.

 

Właśnie dlatego:

  • Dzielimy się zdobywaną przez wiele lat wiedzą, m.in. poprzez wykłady, publikację raportów, sprawozdań i artykułów
  • Związek ma na uwadze dbałość o zachowanie najwyższych, międzynarodowych norm w dziedzinie przetwarzania i ochrony danych oraz dba o równe traktowanie dostawców usług data center i stosowanie zasad uczciwej konkurencji
  • Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych i budujemy najwyższe standardy w tym zakresie
  • Specjaliści skupieni wokół Związku, na podstawie swojej wiedzy i wieloletnich doświadczeń, pracują nad zebraniem jednolitych i jasnych norm, odpowiednich dla rynku polskiego, którymi będą mogli się kierować klienci planując wybór ośrodków tego typu.

CZŁONKOWIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DANE KONTAKTOWE

tel Strona główna

+48 12 420 53 40

adres Strona główna

ul. Krakowska 43,
32-050 Skawina

mail Strona główna

office@polskiedc.org