Public Relations

Istotnym celem Związku jest wspieranie pozytywnego wizerunku ośrodków data center i usług cloud computing wśród społeczeństwa.  

Chcemy także, aby za sprawą naszej inicjatywy dostawcy polskich ośrodków data center zaczęli zawierać głos w ogólnopolskiej dyskusji na temat współczesnego rynku IT oraz by głos ten był spójny i uwzględniający nasze wspólne interesy. Poprzez nasze działania chcemy pokazać, że polskie data center na przestrzeni ostatnich lat zbudowały unikatowe na skalę Europy kompetencje oraz są w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, rozwiązując realne problemy biznesowe oraz optymalizując koszty firm i instytucji.

 

Wspólnie budujemy dobry wizerunek ośrodków przetwarzania danych:

  • Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi mediami
  • Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami związanymi z bezpieczeństwem IT, data center w Polsce i na świecie, cloud computingiem oraz szeroko pojętym biznesem
  • Bierzemy czynny udział w procesie tworzenia rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju innowacyjnych usług data center oraz cloud computing w Polsce. Naszym celem jest odgrywanie wiodącej i aktywnej roli w uzgodnieniach mających na celu dalszy rozwój profesjonalnych usług IT w Polsce
  • Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z data center oraz branżą IT w Polsce i za granicą
  • Udzielamy poparcia dla działań mających na celu wzmocnienie etyki zawodowej tj. listy poparcia dla ważnych inicjatyw społecznych w naszej dziedzinie, zawieranie głosu w odpowiedzi na wydarzenia dotyczące naszej branży, mogące wpływać na jej wizerunek w oczach społeczeństwa
  • Pracujemy nad raportami na temat rynku data center w Polsce i na świecie, zbieramy i porównujemy informacje  ten temat oraz udostępniamy wiedzę ekspercką na najwyższym poziomie
  • Organizujemy dyskusje zawodowe takie jak zebrania, seminaria i konferencje dotyczące naszej branży

CZŁONKOWIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DANE KONTAKTOWE

tel Strona główna

+48 12 420 53 40

adres Strona główna

ul. Krakowska 43,
32-050 Skawina

mail Strona główna

office@polskiedc.org