PDCA patronem honorowym konferencji Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

25 lutego 2019

Udostępnij:

Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy „. Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe. Problematyka ta […]

Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy ".

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Prelekcje poprowadzą m.in.:

Adam Danieluk - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Grupie LUX MED
"Phishing w świetle RODO"
Sylwia Gwoździewicz - Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój
"Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa"
Paweł Waluszko - Ekspert niezależny
temat w trakcie opracowania
Michał Pilc - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
- ochrona zasobów informacji
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie tożsamością
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- polityka bezpieczeństwa
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
- przewidywanie i reagowanie na incydenty
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- identyfikacja personelu i kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
- procesy przetwarzania danych, inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
- dostosowanie środowisk IT
- zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:

Prezesi i Członkowie Zarządu
Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
Oficerowie bezpieczeństwa
Szefowie ochrony
Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. Rozwoju

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Wymagana jest rejestracja.

Ostatnie aktualności

26 lutego 2021
Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy...
01 lipca 2020
Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy...
25 lutego 2019
Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy...
25 lutego 2019
Mamy wielką przyjemność mogąc ogłosić, że Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych objął swoim patronatem konferencję "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy...

CZŁONKOWIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DANE KONTAKTOWE

tel Strona główna

+48 12 420 53 40

adres Strona główna

ul. Krakowska 43,
32-050 Skawina

mail Strona główna

office@polskiedc.org